Nytt logistiksystem sparar pengar och miljö

Stockholm stad satsar på separat upphandling av sina varutransporter, bland annat för att kunna ställa högre miljökrav. Kommunen räknar med att det nya systemet ska ge lägre transportkostnader och ökad trafiksäkerhet.

När kommuner ska köpa in varor är det vanligt att transporten ingår i köpet och genomförs av eller på uppdrag av varuleverantören. Inom Stockholms stads satsning på miljöanpassad upphandling pågår just nu ett projekt där man bygger upp en samlastningsstation för de företag som levererar varor och gods till kommunen. Den sista transportsträckan ut till beställarna kommer kommunen själva att upphandla.

– Grundtanken är enkel, alla leverantörer ska ha en enda leveransadress, säger Jan Hultgren, projektledare och logistikstrateg på stadsledningskontoret i Stockholms stad.

Upphandling pågår

Projektet kallas för Samordnade varuleveranser och ingår som en del i stadens satsning på miljöanpassad upphandling. Just nu pågår en upphandling av separata transporter av förbrukningsvaror till kommunens 1 540 arbetsplatser, till exempel skolor, daghem och administration. Systemet införs successivt i takt med att de gamla leverantörsavtalen går ut.

Miljöfordon krävs

Målet med det nya logistiksystemet är att få transporter som är både effektivare och mindre skadliga för miljön. En fördel med att separera transporterna från inköpen är att det blir enklare för kommunen att ställa miljökrav på fordonen som används. Ett krav är att bilarna som används uppfyller Stockholms stads defintion av en miljöbil. Den innefattar alla elbilar, hybridbilar som drivs på bensin och el samt bilar godkända i miljöklass 2005 som antingen har biogas som huvudsakligt drivmedel eller är bränsleflexibla och i första hand drivs med bioalkohol. Exakt vilken fordonstyp som kommer att användas bestäms i samråd med det åkeri som vinner upphandlingen.

Ökad trafiksäkerhet

Ett annat delmål är att minska den totala färdsträckan med 30 procent. För att kunna uppnå det har man kartlagt arbetsplatsernas leveransbehov med hjälp av en enkät. I det nya avtalet kommer de beställare som inte köper in livsmedel att få leverans en gång per vecka, i stället för som nu tre till fyra gånger per dag. Färre turer innebär också en ökad trafiksäkerhet, till exempel genom att stora lastbilar inte behöver backa in på skolgårdar flera gånger per dag.

Underlättar framkomst

Systemet med en samlastningscentral gynnar även transportörerna eftersom de får en ökad fyllnadsgrad, menar Nina Ekelund, projektledare för transportdelen av projektet Miljöanpassad upphandling. Mer välplanerade rutter underlättar också deras framkomst i stadsmiljön.

Den pågående transportupphandlingen gäller varor från Simonsen, som är en stor leverantör av förbrukningsvaror till kommunen. Simonsen tog för några år sedan över kommunens lager i Älvsjö och har sedan dess skött både ordermottagning, lastning och transporter. Deras avtal går ut i november nästa år och i samband med det införs det nya logistiksystemet.

Skepsis från leverantör

Arne Nordlie, logistikchef på Simonsen, har förståelse för att Stockholms stad väljer att göra en separat upphandling av logistikpartner, men samtidigt tycker han att det är ett steg tillbaka.

– Vår erfarenhet är att helhetslösningar alltid är bättre eftersom det lätt blir fel när flera aktörer är inblandade i kedjan, förklarar han.

Arne Nordlie håller dock med om att det kan finnas miljövinster med att samordna logistiken bättre.

– Men på lång sikt är miljövinsterna avhängigt att Stockholms stad verkligen lyckas samordna logistiken för olika produktgrupper så att arbetsplatserna får alla leveranser i samma transport, säger han.

Minskade kostnader

Naturligtvis väger även det ekonomiska incitamentet tungt i sammanhanget. Leverantörernas transportpåslag ligger på runt tio procent av totalsumman och Jan Hultgren tror att man ska kunna minska den kostnaden med hälften. Kortare färdsträckor och välfyllda bilar ger också besparingar i kommunkassan. Nina Ekelund tror att fler kommuner kommer att följa Stockholms exempel när de inser att de genom att ändra sitt system för varuinköp både kan spara pengar och göra en insats för miljön.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.