Nya regler om fjärrvärme

Framöver kan det bli krav på att fjärrvärmebolagen ska mäta sina kunders förbrukning månad för månad och rapportera det till kunden. Det är kärnan i regeringens nya lagförslag som bland annat syftar till ökat energisparande i hemmen.

Lagförslaget som i veckan lämnades på remiss till lagrådet innebär nya regler om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

En del av förslaget gäller krav på månatlig mätning och rapportering av kundernas förbrukning. Därtill innehåller förslaget nya regler om att debiteringen av kunder endast får vara baserad på uppmätt förbrukning och inte på preliminära siffror och slutlig debitering senare, något som sker idag. Istället ska debitering ske fyra gånger per år.

– Konsumenternas ställning på energimarknaden är en viktig fråga för regeringen, därför föreslår vi nya regler som ska förbättra för kunderna på fjärrvärmemarknaden, säger näringsminister Maud Olofsson.

En tanke är att värmekonsumenten tydligare ska se hur förbrukning och räkning hänger samman. Och få en tydligare drivkraft att energieffektivisera i hemmet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.