Direktiv ska minska utsläpp från industrier

Sju Eu-direktiv om industriutsläpp ska bli ett. Samtidigt skärps reglerna, bland annat när det gäller val av bästa möjliga teknik.

Direktiv ska minska utsläpp från industrier

Det nya direktivet, 2010/75/EU, industriemissionsdirektivet, IED har trätt i kraft och ska vara infört i svensk lagstiftning den 7 januari 2013. Från början gäller det för helt nya anläggningar, ett år senare, 2014 även för befintliga. Tidigare har den stora mängden direktiv gjort det svårt att kontrollera efterlevnaden och lett till onödigt mycket administration. Man har även sett brister i genomförandet av bästa möjliga teknik.

Det som nu händer ä ratt sju befintliga direktiv slås samman till ett, samtidigt som det sker en viss omarbetning och skärpning bland annat när det gäller tillämpningen av bästa tillgängliga teknik och i minimikraven på utsläpp för stora förbränningsanläggningar.

Särskild utredning tillsatt

Regeringen har nu tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till hur delar av IED ska genomföras i svensk lagstiftning. Utredaren som blir Ulla Bergendal vid Svea hovrätt, ska dessutom analysera systemet för omprövning av miljöfarliga verksamheter. Utredningen ska presenteras senast den 31 december 2011.

Fakta:

De sju direktiv som ska slås samman till det nya industriemissions-direktivet (ieD 2010/75/eu):  

IPPC-direktivet (2008/1/EG)

Direktivet för stora förbrännings anläggningar (2001/80/EG)

Direktivet för avfallsförbränning (2000/76/EG)

Lösningsmedelsdirektivet (1999/13/EG)

Tre direktiv för tillverkning av titandioxid

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.