Sverige riskerar vite

Oenighet om definitioner i avfallsdirektivet har gjort att Sverige ligger efter i tidsplanen när det gäller att få in direktivet i lagstiftningen. I förra veckan fick Miljödepartementet ett erinrande från EU. Nu måste det gå undan om inte Sverige ska bli ålagda att betala vite för sin senfärdighet.

Man kan tänka sig att tjänstemännen på Miljödepartementet får jobba en del övertid framöver. Sedan den 1 december 2010 tickar nämligen klockan. Då skulle avfallsdirektivet redan ha införlivats i den svenska lagstiftningen. Men problem med bland annat att definiera vad som exempelvis räknas som avfall och vad som är en biprodukt har gjort arbetet extremt långsamt och nu börjar EU att tröttna.

På gång

Förhoppningsvis hinner det dock inte bli tal om något vitesföreläggande. I veckan presenterade Miljödepartementet en lagrådsremiss för lagrådet och inom några veckor kan vi förvänta oss att de har en proposition på plats. Framförallt kommer man att koncentrera sig på att implementera vad som krävs för att nå direktivets anvisningar, sådant som är egna svenska förändringsförslag, exempelvis avskaffandet av det kommunala monopolet på hushållsavfall får därför vänta.

Senast den 26 mars vill EU ha svar på sin erinran. Syftet med avfallsdirektivet är bland annat att man ska ha samma definitioner på avfall i hela Europa. Det behövs om man exempelvis ska kunna skärpa kravet på återvinning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.