Global reglering av kvicksilver på ingång

2013 ska ett nytt globalt instrument för att reglera kvicksilver se dagens ljus. Detta kan innebära ett totalt förbud mot kvicksilver.

Den globala kvicksilverkonventionen ska tas fram inom ramen för FN:s miljöprogram Unep. Startmötet för arbetet gick i Stockholm i somras och nu har möte nummer två precis avslutats i Chiba, Japan. Frågor som diskuteras är kvicksilverutsläppen från kolkraftverk och industrin, utfasning av existerande kvicksilverbrytning, hantering av lagrat kvicksilver, kvalificeringen och hanteringen av kvicksilveravfall, samt finansiella aspekter av konventionen.

Sverige driver frågan om ett totalförbud för kvicksilver i produkter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.