Skärpta krav för egenkontroll av kemikalier

Från den 1 mars 2011 skärps kraven på egenkontroll för företag som importerar eller tillverkar mer än 25 kemiska produkter om året.

De nya kraven innebär bland annat att verksamhetsutövare ska ha dokumenterade rutiner för att klassificera och märka kemiska produkter. Förändringarna gäller de företag som förpackar eller ändrar namn på en kemisk produkt, eller för in den kemiska produkten till Sverige, skriver Kemikaliemyndigheten i ett nyhetsbrev.

Kraven rör också verksamheter som har fler än 25 olika kemiska produkter som innehåller ett ämne som är farligt enligt bestämmelser om klassificering och märkning. De gäller också om man har minst en kemisk produkt som är särskilt farlig enligt 2 § i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. Den sista gruppen företag som berörs är de som har minst en kemisk produkt som innehåller ett ämne som finns upptaget på den kandidatförteckning som anges i artikel 59 i Reachförordningen.

Kräver snart tillstånd

EU-kommissionen har även beslutat att att föra upp sex nya ämnen i Reachs bilaga 14. Det innebär att man inom 3-5 år kommer att behöva ansöka om tillstånd för att få sätta ut dem på marknaden. Ämnena är ftalaterna BBP, DBP och DEHP samt MDA, Hexabromcyklododekan, HBCDD och Myskxylen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.