Nu ska byggprocessen förenklas

Planprocessen ska bli enklare, tydligare och mer överskådlig samt mer enhetlig menar regeringen. Nu tillsätter de en särskild utredare som ska se över plangenomförandet.

Utredare blir Lars Magnusson, generaldirektör på Statens bostadskreditnämnd och uppdraget ska vara slutfört den sista september 2012. Målet är att utifrån ett helhetsperspektiv analysera bestämmelserna om plangenomförande och föreslå förändringar för att skapa en tydlig, effektiv och transparent genomförandeprocess där sambandet mellan olika bestämmelser om plangenomförandet framgår. Utöver utredningen har Statskontoret fått i uppdrag att utvärdera hur den kommunala processen för anvisning av mark går till. Även Boverket har fått närliggande uppdrag, nämligen att undersöka att analysera kommunernas planberedskap, sprida information och kunskap om hur dagens regler kan tillämpas så att planprocessen blir effektivare och mer rationell, samt utvärdera konkurrens- och tillväxtbestämmelserna i plan- och bygglagen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.