Ny förordning om miljöprövningsdelegationer

Tillståndsprövningen av mindre miljöfarliga verksamheter koncentreras nu till tolv länsstyrelser. Det står klart sedan regeringen beslutat om en ny förordning om miljöprövningsdelegationer.

Den nya förordningen om miljöprövningsdelegationer ska tydliggöra delegationernas roll och ansvar och dessutom öka förutsättningarna för en effektiv prövning.

– En koncentration av tillståndsprövningen till färre länsstyrelser skapar förutsättningar för en mer kvalificerad och effektiv prövning, säger miljöminister Lena Ek.

Koncentration sker till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Dalarnas, Örebro, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län coh förordningen träder i kraft den 1 juni 2012.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.