När når vi visionen?

Klimat År 2050 beräknas jordens befolkning överstiga 9 miljarder.
Den stora utmaningen är hur detta skall kunna uppnås utan ny mark att bruka, utan ohållbara ekologiska konsekvenser samtidigt som vi återställer och nyskapar förlorade naturvärden – allt under en pågående klimatförändring, skriver Lisa Sennerby Forsse.

När når vi visionen?
Jenny Svennås-Gillner. SLU
Lisa Sennerby Forsse är rektor för Sveriges lantbruksuniversitet. Hon är även utredare för Klimatfärdplan 2050. Utredningen ska ta fram en strategi och konkreta förslag för hur Sverige ska få noll i nettoutsläpp av växthusgaserfram till år 2050.
Lisa Sennerby Forsse är rektor för Sveriges lantbruksuniversitet. Hon är även utredare för Klimatfärdplan 2050. Utredningen ska ta fram en strategi och konkreta förslag för hur Sverige ska få noll i nettoutsläpp av växthusgaserfram till år 2050.

År 2050 beräknas jordens befolkning överstiga 9 miljarder. Redan idag ställs mycket höga krav på skogens, jordens och de fotosyntesaktiva organismernas förmåga att förvandla jord, sol, luft och vatten till föda, foder, fiber, energi och förnyelsebara material och kraven ökar med minst ytterligare 2 miljarder människor.

Den stora utmaningen är hur detta skall kunna uppnås utan ny mark att bruka, utan ohållbara ekologiska konsekvenser samtidigt som vi återställer och nyskapar förlorade naturvärden – allt under en pågående klimatförändring. Såväl G8 som G20 länderna har konstaterat att den viktigaste enskilda frågan för att säkra tillgången på mat för en växande befolkning är att utveckla livsmedelsproduktionen i fattiga länder på ett hållbart sätt och samtidigt klara anpassningen till klimatet.

Använda kunskap

För att det ska vara möjligt måste vi använda de bästa medel som står till buds och de lösningar som forskningen fortsatt kan bidra med. I första hand gäller det att ta till oss de beprövade erfarenheter och den vetenskapsbaserade kunskap och teknologi som redan existerar. Men för att klara de utmaningar som vi står inför krävs stor öppenhet för att också bejaka de nya kunskaper som växer fram.

 

LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.