nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Återvinningsbilen har rullat i nio kommuner i Stockholms län sedan i november 2015 och är väldigt uppskattad bland invånarna.

Mobil återvinning ökar insamling av farligt avfall

Det kommunala återvinningsföretaget, Sörab, har samlat in 150 ton avfall med sin mobila återvinningscentral under 2016. Drygt 27 000 kilo var farligt avfall och elartiklar.

  • Annons 1

Sörab ägs av tio kommuner i Stockholms län och behandlar avfallet från nio av dem. Deras mobila återvinningscentral tar emot det mesta som invånarna kan lämna på de stationära återvinningscentralerna, men i mindre mängder på grund av begränsat utrymme.

Återvinningsbilen har rullat ute i de nio kommunerna sedan i november 2015 och är väldigt uppskattad bland invånarna.

Miljöfarligt avfall

Johan Lausing, vd på Sörab, tycker att det är mycket bra att få in de här mängderna då de är farliga för miljön och behöver omhändertas på speciellt sätt.

– Med den mobila återvinningscentralen har vi gjort återvinningen än mer tillgänglig och det verkar som vi har hittat ett nytt sätt att samla in farligt avfall, säger Johan Lausing.

Nyhet för i år är även en ny Återbruksbil där det går att lämna mindre möbler och prylar som du tröttnat på, men som fortfarande kan vara användbara och till glädje för någon annan.

Sörab har också investerat i ytterligare mobila lösningar som kommer att rulla ut under våren 2017.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.