EU-parlamentet vill ha återvinningsmål på 70 procent

Avfall & Återvinning Andelen avfall som återvinns eller återanvänds inom EU ska öka till 2030. Europaparlamentet har röstat för att ställa tuffare krav än EU-kommissionen ursprungligen föreslagit.


Just nu jobbart EU med nya regler kring avfall och förpackningar inom ramen för sitt paket kring cirkulär ekonomi. Målet är att öka andelen avfall som återvinns eller återanvänds och att begränsa andelen avfall som deponeras.

I veckan röstade Europaparlamentet om vilka mål som ska gälla. De vill ha tuffare målsättningar än EU-kommissionen inom flera olika områden.

Mål på 70 procent

Istället för ett mål om att 65 procent av avfallet ska återvinnas eller återanvändas till 2030 vill EU-parlamentet ha ett mål på 70 procent.

För förpackningsmaterial som papper, kartong, plast, glas, metall och trä, föreslår ledamöterna ett återvinningsmål på 80 procent fram till 2030.

EU-kommissionens ursprungliga utkast till den nya lagen begränsar också andelen avfall som får deponeras till tio procent fram till år 2030. Ledamöterna i parlamentet röstade för att utöka begränsningen till 15 procent.

Minska matsvinnet

Livsmedelsslöseriet inom EU uppskattas ligga på omkring 89 miljoner ton per år, vilket innebär runt 180 kilo per capita. Ledamöterna vill därför införa ett mål om att minska livsmedelsslöseriet med 30 procent fram till 2025 och 50 procent fram till 2030. De föreslår också liknande mål för marint avfall.

– Detta är ett viktigt steg mot att frigöra potentialen i den cirkulära ekonomin. Det handlar inte bara om återvinning av avfall, utan även om att minska avfallsmängden. Här finns en enorm ekonomisk potential, särskilt för små och medelstora företag som söker nya utvecklingsmöjligheter, säger Linnéa Engström, medlem i Europaparlamentets miljöutskott.

Nu kommer parlamentets representanter att inleda förhandlingar med rådet om målen. Rådet har ännu inte offentliggjort sin position.

Idag återvinns eller komposteras 44 procent av avfallet inom EU-unionen.

Läs mer:

EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi här

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.