Ministrar sade ja till förslag om ekologisk produktion

Jordbruk EUs jordbruksministrar har ställt sig bakom det omdebatterade lagförslaget om ekologisk produktion.

Enligt politikerna ska den nya lagen om ekologisk produktion bidra till enklare regler, minskad administrativ börda, rättvisa konkurrensvillkor för jordbrukare och ett stärkt konsumentförtroende för ekologiska produkter.

– Vi är faktiskt nöjda med resultatet, vi har varit framgångsrika i de här förhandlingarna, säger stadssekreterare Elisabeth Backteman till ATL, efter att jordbruksministrarna enats om en allmän inriktning inför förhandlingarna med EU-parlamentet.

Förslaget är omdebatterat och har kritiserats från flera håll. Bland annat för att man i den nya lagen vill att butiker som säljer ekologiska livsmedel ska vara certifierade och att det också funnits förslag på att inte tillåta blandning av konventionell och ekologisk odling.

I nästa steg ska förordningen godkännas av EU-parlamentet. Den ansvarige parlamentarikern Martin Häusling har gjort ett utkast som miljöutskottet nu ska ta ställning till. I hans förslag är det tillåtet att kombinera ekologisk odling med konventionell odling på samma gård, vilket inte var möjligt i det ursprungliga förslaget.

Hur laget kommer att se ut när sista ordet är sagt, om man ens kan komma överens, är långt ifrån klarlagt.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.