Katastrofdåligt förslag om ekologisk produktion

Juridik & Politik Nya EU regler kring ekologisk odling kan snart bli verklighet.
Förslaget är katastrofdåligt, konstaterar både svenska KRAV och Christoffer Fjellner, EU-parlamentariker för Moderaterna.

Katastrofdåligt förslag om ekologisk produktion

Intresset för ekologiskt odlad mat växer kraftigt. I slutet av januari meddelade Ica att de ökat sin försäljning med 55 procent jämfört med året innan och Coop ligger inte långt efter. Även utanför Sverige växer marknaden.

Men nu vill EU- kommissionen reglera den ekologiska produktionen. Argumentet handlar framförallt om att sektorn har dåligt förtroende hos konsumenterna och att tilltron för ekologisk mat behöver stärkas via striktare riktlinjer.

– Jag förstår inte den här argumentationen, ekomat har aldrig haft så stort förtroende som det har idag, konstaterar Christoffer Fjellner, EU-parlamentariker för Moderaterna.

Regleringsförslagen är flera. Ett av dem är att man inte längre ska få blanda konventionell odling med ekologisk, inte ens som hobbyverksamhet. Det innebär att du exempelvis inte får använda konstgödsel i din köksträdgård och måste använda ekologiska insatsgrödor i alla lägen. Det kan leda till problem för bönder som vill börja odla ekologiskt men fasa ut den konventionella odlingen i en stegvis process.

Ett annat förslag är att butiker som säljer ekologiska livsmedel måste vara certifierade. Det blir exempelvis inte längre tillåtet att sälja ekologisk mjölk i vanliga livsmedelsbutiker.

– Vi kan säga hej då till Kravmjölk på Statoil, poängterar Christoffer Fjellner.

Han är inte ensam i sin kritik, i ett remissutlåtande skriver svenska KRAV:

”Om förslaget till ny förordning genomförs i nuvarande skick riskerar det att slå ut en stor del av den svenska ekologiska produktionen. Sannolikt marginaliseras också den ekologiska produktionen inom hela EU för lång tid framöver och reduceras till en liten exklusiv nisch. Detta är inte acceptabelt och Sverige ska därför avvisa förslaget i sin helhet

Christoffer Fjellner tror dock inte att det är omöjligt att lagförslaget går igenom.

– Det kan göra det, i exempel Tyskland tycker man att ekologiskt ska vara småskaligt och säljas i specifika butiker.

I början av sommaren kommer jordbruksutskottet i parlamentet att rösta om förslaget och hela Europaparlamentet röstar i juli eller september. Om det förkastas skickas det därefter tillbaka till kommissionen som får göra en omarbetning. Om inte väntar förhandlingar mellan parlamentet och rådet om en gemensam lagtext.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.