Miljözoner ger nya möjligheter i kampen för ren luft

analys Redan nu kan kommuner genom att införa miljözoner stänga av viss tung trafik inom delar av en stad. Från 1 januari 2020 utökas kommunernas möjlighet att införa fler miljözoner, vilket omfattar även lätt trafik. Det skriver Anette Bååth, WSP Environmental Natlikan, fast skribent i Miljö & Utveckling.

Miljözoner ger nya möjligheter i kampen för ren luft
Adobe Stock

Det är väl känt sedan länge att luftföroreningar orsakar stora hälsoproblem som bland annat cancer och hjärtsjukdomar. I många stadsmiljöer är luftföroreningarna ett stort problem och orsakas framför allt av trafiken. EU har fastställt gränsvärden på hur mycket föroreningar det får finnas i luften i städer. Över hela Europa införs därför miljözoner som ett sätt att begränsa utsläppen från trafiken i stadsmiljöer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Miljözon klass 1 finns i flera städer

Idag kan en kommun införa miljözon klass 1 vilken omfattar tunga fordon och innebär att lastbilar och bussar inte får trafikera vissa delar av en stad. De städer där detta finns idag är Stockholm, Göteborg, Malmö, Mölndal, Uppsala, Helsingborg, Lund och Umeå.

Från 2020 kan kommuner även välja att införa miljözoner för andra typer av fordon genom zonerna klass 2 och 3.

Miljözon klass 2 berör bara personbilar och innebär från 1 januari 2020 att bilar med kompressionständ motor (diesel, elhybrid, laddhybrid) i Euro 5 eller bättre, bilar med gnisttänd motor (bensin, elhybrid, laddhybrid, fordonsgas, E85) i Euro 5, eller bättre, elbilar och bränslecellsbilar är tillåtna att köra här. Från 1 juli 2022 får enbart motsvarande bilar i Euro 6 eller bättre köra här.

Miljözon klass 3 berör även tunga fordon

Miljözon klass 3 ställer högst krav och berör både personbilar och tunga fordon. Här får bara renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon gäller att elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 får köra här.

Euro 5 och 6 är de klasser i vilka EU:s utsläppskrav på luftföroreningar för nya fordon regleras. De föroreningar som regleras är till exempel kväveoxid (NOx), partiklar (PM) och kolmonoxid (CO) samt koldioxid (CO2) som regleras i en separat förordning.

Undantag finns för vissa fordon

I de nya bestämmelserna finns undantag för vissa fordon till exempel som används för färdtjänst. Det medges också möjlighet att, under vissa villkor, uppgradera äldre fordon till lägre avgasutsläpp.

Det kommer även framöver att vara kommunerna själva som avgör om och var en miljözon ska införas. Bestämmelser om miljözoner regleras i Trafikförordningen som nu kommer att ses över och Transportstyrelsen ska ta fram förslag på hur kommunerna kan se till att reglerna efterlevs. Man kan anta att överträdelser kommer att hanteras med en avgift och alltså inte som ett brott. Nya vägmärken ska tas fram som information om var de olika zonerna gäller.

Välj bästa utsläppsklassen

Genom att gå ut med dessa ändringar nu ges berörda tid på sig för förberedelse och eventuell omställning till mer miljövänlig teknik. Vill man vara säker på att kunna köra in överallt i alla städer ska man välja fordon med bästa utsläppsklassen så snart som möjligt.

Kostnaderna för enskilda och företag väntas bli stora men å andra sidan förväntas miljözon klass 2 bidra till förbättrad luftkvalitet fram till 2030 och därmed rädda liv. Efter detta antas svenska fordon uppfylla de krav zon 2 ställer. Miljözon klass 3 väntas emellertid bidra till en tystare och renare stadsluft under längre tid framöver.

Anette Bååth, WSP Environmental Natlikan

Läs mer: Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.