Ny plan ska förbättra EU:s hantering av bekämpningsmedel

Kemikalier Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.

Ny plan ska förbättra EU:s hantering av bekämpningsmedel
Shutterstock

Europaparlamentet tillsatte 2018 ett särskilt utskott för godkännande av bekämpningsmedel. Utskottets har haft i uppgift att utreda EU:s godkännandeförfarande för bekämpningsmedel i sin helhet.

Nu har utskottet presenterat en framtida plan.

Skydda utsatta från bekämpningsmedel

Allmänheten ska få tillgång till EU:s studier om bekämpningsmedel och all underliggande data samt information om ansökningar om godkännande.

Ledamöterna uppmanar även EU-kommissionen att föreslå särskilda åtgärder för att skydda utsatta grupper och sätta stopp för användningen av bekämpningsmedel med stor räckvidd i närheten av skolor, daghem, lekplatser, sjukhus, förlossningskliniker och vårdhem.

Studie om medlens inverkan på hälsan

Ledamöterna anser också att EU-kommissionen borde göra en epidemiologisk studie om bekämpningsmedlens inverkan på människors hälsa i praktiken.

De föreslår också att existerande studier om huruvida glyfosat är cancerframkallande måste granskas och att gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i jord och ytvatten måste fastställas.

Läs mer här.

Läs mer: Klimatklivet får hård kritik från Riksrevisionen

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.