Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Miljöorganisation skeptisk till regeringens skogsprogram

Politik Regeringen har fattat beslut om Sveriges första nationella skogsprogram. WWF menar att större krafttag bör tas för att stärka den biologiska mångfalden.

Miljöorganisation skeptisk till regeringens skogsprogram
Michael Ekstrand

Enligt Världsnaturfonden WWF behöver krafttag tas för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Regeringens nya samlade skogspolitik, kommer knappast åstadkomma detta, menar WWF. 

Bland annat aviserade regeringen en översyn av artskyddsregler i skogen och ett specificerat uppdrag för en nationell nyckelbiotopsinventering.

– Tyvärr saknas konkreta förslag för att adressera den ökande konflikten i skogen kring produktion och miljö. Förlust av biologisk mångfald är ett minst lika akut och stort hot globalt som klimatförändringarna. Om Sverige vill vara föregångsland bör vi också visa att ett verkligt hållbart skogsbruk är möjligt, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Oroande signaler

Samtidigt är WWF oroade över signalerna kring översynen av artskyddslagstiftningen.

– Det är en viktig markering att regeringen tydligt slår fast att produktionen ska rymmas inom miljömålen. Vi når inte miljömålen i dag och fler åtgärder behöver sättas in, både för att stärka markägares engagemang och för att skapa ett tydligt regelverk med sanktionsmöjligheter för den som inte följer det. Det saknas i regeringens nya politik, men borde rimligen vara en naturlig del av ett skogsprogram som tar ett helhetsperspektiv, säger Linda Berglund, senior skogsexpert på WWF.

Naturskyddsföreningen positiva

Naturskyddsföreningen välkomnar besluten om regeringsuppdrag om nyckelbiotopsinventering, utredning om ersättning i fjällnära skog samt översyn om artskyddsförordningen. 

Däremot avvaktar Naturskyddsföreningen att kommentera regeringens skogsprogram.

– Fortsatt kunskapsinhämtning om de kvarvarande skyddsvärda skogarna är av fundamental betydelse för att kunna nå miljömålen. Att det är nyckelbiotoper som ska inventeras och registreras, i hela landet, står nu också helt klart, vilket är utmärkt, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. 

– Vi instämmer i självklarheten att reglerna måste tillämpas rättssäkert och effektivt. Översynen bör belysa förtjänster och brister i det vetenskapliga underlaget rörande vad varje art behöver i form av livsmiljö. Detta just för att tillämpningen ska bli effektiv, säger Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef på Naturskyddsföreningen.

Läs om regeringens skogsprogram här.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.