Miljardinvestering i dränering av jordbruksmark krävs

Jordbruk Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen kartlagt avvattningen i jordbruket. Utredningen visar att dräneringen av den svenska jordbruksmarken är eftersatt sedan många år tillbaka och att klimatförändringarna kommer att ställa tuffa krav på jordbruket.

Miljardinvestering i dränering av jordbruksmark krävs
Pixabay.com

För att behålla markens bördighet är det viktigt att marken är väldränerad och skyddas mot översvämningar. Bra dränering är också viktig för att minska belastningen på miljön och för att klara målet att öka den svenska livsmedelsproduktionen.

Jordbruksverket utredning visar att de årliga investeringarna i täckdikning behöver bli två till tre gånger större än i dag för att åkermarken ska få en tillfredsställande dränering och klara framtida klimat. Det innebär en investeringsvolym på upp emot en miljard kronor per år.

Läs mer: Forskaren om arsenikmossan: Ett lyckokast

Utredningen visar även att nuvarande regler är ett hinder för att klimatanpassa diken och ledningar som leder bort vattnet från åkrarna, samt att satsningar på forskning, utveckling och utbildning behöver öka för att nå målen om en ökad livsmedelsproduktion och minskad miljöpåverkan.

Kartläggningen av avvattningen i jordbruket ska i första hand vara ett beslutsunderlag för regeringen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.