nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ju närmare hamnen forskarna var, desto högre var koncentrationerna av mikroplaster i vattnet. FOTO: Stockholms hamnar

Mer mikroplast än väntat i Stockholms skärgård

Stockholms skärgård innehåller stora mängder mikroplast.
– Vi är förvånade över resultatet, säger Berit Gewert, doktorand vid Stockholms universitet.

  • Annons 1

Plastproduktionen världen över har ökat med 60 gånger sedan 1950-talet. Plastskräp är nu närvarande överallt i vattenmiljön. Några av de viktigaste källorna till plast är soptippar, avloppsreningsverk och fartyg.

Forskare vid Stockholms universitet har undersökt plasthalten i Stockholms skärgård. Studien visar att nivåerna av mikroplast i vatten nära Stockholm är lika höga som de som rapporteras nära stadsområden i Kalifornien i USA.

– Provtagningsstudier har genomförts på många platser i världen. Men det finns nästan inga studier som rapporterar plastföroreningar i Östersjön, säger Berit Gewert.

Plast i hamnen

Polypropen och polyeten, som finns i förpackningsmaterial och tampar, var de vanligaste polymererna i partiklarna. Även syntetiska kläder och kosmetika, kan vara källor. I områden med hög fritidsbåtstrafik hittade de höga koncentrationer, men fortfarande lägre än de som hittades nära Stockholm. Ju närmare hamnen desto högre koncentrationer av mikroplast var det i proverna.

– För tillfället vet vi inte vad koncentrationerna av mikroplast betyder för Östersjön. Därför behövs fler studier för att bedöma de faror som mikroplast kan medföra för miljön, särskilt vid de halter som vi hittar i dag, säger Berit Gewert.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.