Nya vattenregler kritiseras

Juridik & Politik Enskilda markägare måste själva stå för rättegångskostnaderna i framtiden om de ifrågasätter tillstånd för vattenverksamhet. Förslaget har fått både LRF och Villaägarnas Riksförbund att se rött.

Nya vattenregler kritiseras
Free images

I vattenverksamhetsutredningen, som presenterades under sommaren, föreslås att kostnaden för en eventuell rättegång ska ligga på markägaren som överklagar tillståndet.

Utredningen motiverar förslaget med att man vill jämställa reglerna för vattenverksamheter med reglerna för miljöfarlig verksamhet. Men utredningen missar den viktiga skillnaden att vattenverksamheter innebär ett tvångsförfarande. Därför är det viktigt att rättegångskostnadsreglerna även i fortsättningen ger markägare och jordbrukare rätt att tillvarata sina intressen, säger Helena Jonsson, LRF:s förbundsordförande, i en kommentar.

”Inte likvärdiga parter”

Tidigare har bolag som ansöker om tillstånd för vattenverksamhet, till exempel för att bygga vägar eller gruvor, själva fått stå för eventuella rättegångskostnader. Om de nya reglerna träder i kraft kan det leda till en maktförskjutning som gör att färre privatpersoner har råd att överklaga, menar LRF. Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund, håller med.

– Man måste ha klart för sig att det inte är två likvärdiga parter som möts; storföretagen har enorma resurser och kan göra stora vinster på att vinna en process, medan markägaren är ett enskilt hushåll. Exploatören vill tillgodogöra sig en kommersiell potential på enskilda hushålls bekostnad. Därför är det rimligt att markägarens rättegångskostnad ingår i den affärsmässiga kalkyl som exploatören gör kring projektet som helhet, säger Ulf Stenberg i en kommentar.

Läs mer om vattenverksamhetsutredningen här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.