Malmö och Eon sätter fokus på elfordon

Malmö stad och Eon har startat ett gemensamt projekt, E-mobility. Syftet är att minska koldioxidutsläppen och förbättra trafiken genom att öka nyttjandet av elfordon.

E-mobility är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Eon. Tanken är att stimulera invånarna i Malmöområdet till att välja elbilar framför bensindrivna fordon. Projektet strävar även efter en ökad miljömedvetenhet hos invånarna, fler investeringar i elfordon och laddningsstationer. Tillsammans med andra miljövänliga alternativ som bilpooler och biogasdrivna fordon ska koldioxidhalterna minska i Malmö. Parterna vill inför klimatmötet i Köpenhamn visa att det i dagsläget finns hållbara lösningar på energi- och klimatfrågan.

– Transport och energifrågor spelar en stor roll för att göra Malmö till en attraktiv plats att bo och vistas i. Nu tar vi nästa steg genom att stimulera till en ökad användning av elfordon. Tiden och marknaden och en rad biltillverkare är på gång att introducera nya modeller som kan laddas och köras med el, säger Katarina Pelin, miljödirektör i Malmö stad.

Eon kommer att ha sin första demoanläggning för laddning av elfordon klar under 2010. Strategin är att ansluta stadens befintliga laddningsstationer för kollektivtrafik till de nya elstolparna för privata elbilar. Parterna satsar vardera 15 miljoner kronor. Energimyndigheten visar sitt intresse och beviljar därmed 10 miljoner kronor till projektet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.