Luftfartsverket får dom av Konkurrensverket

För att nå Arlandas miljömål samt öka resenärernas valmöjlighet när det gäller taxi har Luftfartsverket planerat omfördelning av kö- och framkallningsystemet för taxibilar. Nu säger Konkurrensverket nej till planerna i en tillfällig dom.

Enligt Luftfartsverket skulle de tre största taxibolagen ensamma ha rätt till att ställa sina fordon i den fil som ligger närmast terminal 2. Vid terminal 5 skulle de tre taxibolagen få fyra av fem filer medan andra taxibolag skulle få dela på en fil. Konkurrensverket anser inte att konsumenternas möjlighet att välja miljöbilar skulle förbättras av de planerade åtgärderna utan menar att det skulle leda till minskad konkurrens.

Beslutet gäller omedelbart och är förenat med ett vite på 750 000 kronor. Konkurrensverket ska nu fortsätta utredningen av frågan för att nå ett slutgiltigt beslut.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.