Lista: Så mycket tjänar hållbarhetsarbetaren

Lön En nyligen publicerad rapport avslöjar att det finns betydande skillnader i lönerna inom miljösektorn. Dessutom framhäver rapporten att en högre utbildningsnivå kan leda till något svagare löneutveckling.

Lista: Så mycket tjänar hållbarhetsarbetaren
Medellönen inom miljösektorn är aningen lägre än för övriga naturvetare.

Inom miljösektorn ligger medianlönen något lägre än för naturvetare i övriga områden. I genomsnitt tjänar personer inom miljösektorn 8% mindre än samtliga naturvetare. Däremot ser det mer positivt ut för dem med de lägsta lönerna. Snittlönerna för de som tjänar allra minst (P10) är faktiskt högre än genomsnittet för samtliga naturvetare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt rapporten ”Löner inom miljö” från Naturvetarna framkommer det att det finns en viss koppling mellan högre utbildningsnivå och något svagare löneutveckling inom miljösektorn. Däremot finner studien ingen tydlig korrelation mellan medellön och antalet högskolepoäng.

Under 2022 ökade lönerna inom miljösektorn i genomsnitt med 3,3%, vilket är något lägre än den totala ökningen för samtliga naturvetare (3,9%). Om vi betraktar hela den svenska arbetsmarknaden har lönerna generellt sett ökat med cirka 2 till 3% per år sedan 2013. Det är värt att notera att naturvetare har en tendens att öka sina löner i en högre takt än andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden, och detta mönster gäller även inom miljösektorn.

Inom miljösektorn är löneökningarna generellt sett större i kommuner/regioner och inom privat sektor än inom statlig sektor. Dessutom är löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom miljösektorn inte lika betydande (3%) som för naturvetare generellt sett (11%).

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.