Klimatfrågan viktig för generation Z:s livsbeslut

Karriär En ny undersökning belyser hur klimatfrågan präglar livsbesluten hos generation Z. En slutsats som dras är att företagens hållbarhetsarbete kommer att vara avgörande för framtida rekrytering och personalomsättning.

Klimatfrågan viktig för generation Z:s livsbeslut
Klimatmöte i Berlin. Foto: Adobe Stock

I en ny undersökning uppger sex av tio personer i den så kallade generation Z, personer som är uppvuxna efter millennieskiftet, att oro för miljön påverkar deras beslut kring saker som familjeplanering, bostadsval, vad man äter och vad man väljer för kläder.

Miljötänkandet styr också många i generation Z:s karriärval. Något som Miljö & Utveckling skrivit om tidigare. Fyra av tio i undersökningen uppger att de har avvisat arbetsuppgifter på grund av etiska betänkanden. Över en tredjedel har avstått från att arbeta för arbetsgivare som inte överensstämmer med deras värderingar. I tidigare undersökningar som Miljö & Utveckling har skrivit om har den siffran legat på fem av tio.

Undersökningen, som är utförd av revisionsföretaget Deloitte, bygger på svar från 22 000 personer i generation Z i 44 länder. Många i undersökningen ser positivt på framtiden, men en stor slutsats är också att väldigt många känner en oro kring den ekonomiska utvecklingen, klimatförändringar och mental hälsa.

Klimatet viktigt för karriären

Klimatrelaterade frågor spelar enligt undersökningen en viktig roll i generation Z:s karriärval. Över hälften av respondenterna säger att de undersöker ett företags miljöpåverkan och riktlinjer kring hållbarhet noga innan de accepterar en anställning. En av sex personer uppger att de redan bytt jobb eller bransch på grund av klimatrelaterade frågor, och ungefär en fjärdedel av respondenterna planerar att göra det i framtiden.

Generation Z vill enligt rapporten ha möjlighet att driva förändring inom sina organisationer, och en slutsats som görs i rapporten att just möjligheten att driva förändring inom sociala frågor kommer att vara avgörande för framtida rekrytering och personalomsättning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.