Kollektivtrafiken vill utfasa fossila bränslen

Kalmar Läns Trafik AB kommer att som en av de första trafikhuvudmännen i Sverige underteckna branschens gemensamma avsiktsförklaring för en hållbar kollektivtrafik. De ska därmed verka för ett ökat kollektivtrafikresande och en omfattande minskning i användandet av fossila bränslen.

Den fossila bränsleanvändningen i kollektivtrafiken ska fasas ut med minst 50 procent till år 2010 och 100 procent till år 2020, enligt avsiktsförklaringen som även har en ambition av att kraftfullt öka andelen resenärer som åker kollektivt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.