Klimatprogram och miljöskatter i budgeten

Ekonomi Miljödepartementets anslag ökar med 1,4 miljarder om regeringens budget går igenom. Bland annat satsar man på ett klimatprogram för att stödja kommunerna. Upphandlingsstödet flyttas till en egen myndighet.

Klimatprogram och miljöskatter i budgeten

I budgeten föreslår regeringen ett stöd för att minska kommunernas klimatutsläpp. Stödet kommer att ligga på 200 miljoner kronor under det första året, för att sedan utökas till 600 miljoner kronor årligen från 2016. Regeringen vill också stärka kommunernas förebyggande arbete kring klimatanpassning med 200 miljoner kronor.

Under förra året pågick en intensiv debatt om lämpligheten i att flytta kommunernas upphandlingsstöd kring miljöanpassad upphandling, Miljöstyrningsrådet, till Konkurrensverket.

Detta drev alliansregeringen sedan igenom, men nu verkar det som att planerna ändras igen. Om budgeten som presenterades igår blir verklighet kommer miljöstödet att flytta med när en helt ny myndighet för upphandlingsstöd bildas i september 2015.

Skattehöjningar föreslås bland annat när det gäller avfall, bekämpningsmedel, naturgas, dieselbränsle och handelsgödsel.

Regeringen vill också tillsätta flera utredningar, bland annat kring en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga fordon och stöd för havsbaserad vindkraft.

Regeringens ambition är att att användningen av fossila bränslen ska minska under mandatperioden och att stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas som hjälpmedel. Miljöskatternas styrande effekt ska öka. Nu återstår att se vilka förslag som går igenom.

Här kan du se Åsa Romson kommentera budgeten:

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.