Klimatet ska få större rättslig tyngd

Politik & Juridik Utred tidsbegränsade miljötillstånd, och inför möjlighet att stoppa etableringar som kraftigt påverkar Sveriges möjlighet att nå utsläppsmålen. Det är två av förslagen från Klimaträttsutredningen, som kom före påsk.

Klimatet ska få större rättslig tyngd
Utred tidsbegränsade miljötillstånd, föreslår Klimaträttsutredningen. Foto: StockAdobe

Klimaträttsutredningen har lämnat sitt första delbetänkande. Tanken med utredningen är att lämna förslag på hur miljöbalken ska justeras för att bättre stödja omställningen till ett samhälle med lägre klimatutsläpp. Men redan detta första delbetänkande möts av kritik, från både näringslivet och miljörörelsen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Vill förtydliga klimatets plats i miljöbalken

Bland förslagen märks att förtydliga att miljöbalken även gäller utsläpp av växthusgaser. Men det som mött mest kritik är hur den befintliga industrins utsläpp ska hanteras juridiskt. Naturskyddsföreningen skriver i en debattartikel i Dagens Industri att alla verksamheter som använder fossila bränslen borde omprövas och klimatkrav ställas.

Johanna Sandahl. Foto: Naturskyddsföreningen

– Den tunga industrin i Sverige måste få skärpta krav om vi ska kunna nå våra klimatmål, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett uttalande.

Vill se ny utredning

Utredningen kommer alltså inte med förslag om att befintliga tillstånd ska omprövas, men konstaterar att ”för att förslagen ska få större effekt krävs dock ökade möjligheter till omprövning och tidsbegränsning av tillstånd”. En ny utredning föreslås undersöka detta.

Lina Håkansdotter. Foto: Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är kritiska till flera av förslagen i utredningen. I ett särskilt yttrande skriver organisationens expert Lina Håkansdotter att svenska exportföretag riskerar nackdelar om det svenska regelverket är hårdare än i andra länder.

Tidsbegränsade miljötillstånd inte populärt

Att tidsbegränsa miljötillstånd är inte heller någon bra idé, enligt yttrandet. ”Här ska noteras att näringslivet är direkt avvisade till tankarna på automatisk omprövning och tidsbegränsning av miljötillstånd” skriver Lina Håkansdotter.

Här finns hela delbetänkandet. 

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.