Klimat och djurskydd kan bli viktiga EU-frågor

Naturvårdsverket anser i en analys att regeringen först och främst bör satsa på tre miljöområden i EU-samarbetet under de närmaste tre åren. Det gäller klimatfrågan, arbetet med att skydda djur och växter samt att koppla ihop EU:s arbete med hållbar utveckling med andra politiska program.

Andra viktiga miljöfrågor som Naturvårdsverket lyfter fram är bland annat luftföroreningar där reglerna kan komma att skärpas och havsmiljöfrågorna, som också är under förhandling, samt ekonomiska styrmedel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.