Klartecken för slutförvar av använt kärnbränsle

Energi Regeringen har givit klartecken till slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. Det berättade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll vid en presskonferens.

Klartecken för slutförvar av använt kärnbränsle
Annika Strandhäll (S), klimat - och miljöminister.

Regeringen har beslutat att SKB får gå vidare med slutförvar av använt kärnbränsle i berggrunden under Forsmark. Också anläggningen i Oskarshamn för att paketera det använda kärnbränslet får klartecken.

Annika Strandhäll.

– Sveriges regering har idag fattat ett helt unikt och historiskt beslut som gör det möjligt att gå vidare med ett säkert slutförvar av Sveriges kärnbränsle. Vår generation ska ta ansvar för vårt avfall och med dagens beslut blir vi tillsammans med Finland världsledande på det här området, sade Annika Strandhäll.

Lång handläggningstid

Hon sade att beslutet är viktigt för att ta ansvar för avfallet gentemot kommande generationer och att det ska bidra till att säkra Sveriges energiförsörjning. Hon lyfte också den långa handläggningen – den första ansökningen lämnades in 2011.

– Jag kan säga att det är ett av de mest noggranna och genomlysta regeringsärendena genom tiderna, sade Annika Strandhäll.

”Slutförvaret uppfyller kraven”

Hon menade att den kritik som framkommit under processen bidragit till beslutet.

– Slutförvaret uppfyller kraven och SKB har visat att det kommer att bli säkert. Regeringen ställer sig bakom Strålsäkerhetsmyndighetens och andras bedömning att tekniken är den bästa möjliga och att metoden med tre barriärer är säker, sade Annika Strandhäll.

Ett nytt regeringsbeslut krävs innan slutförvaret försluts. Det beräknas ske tidigast om 70 år. Slutförvaret är tänkt att skydda människor och miljö från strålning under ofattbara 100 000 år.

Villkor som efterlysts av miljörörelsen saknas

Naturskyddsföreningen skrev i samband med att Annika Strandhäll tillträdde som klimat- och miljöminister ett brev till henne, då de bland annat tog upp frågan om slutförvaret. I brevet bad Naturskyddsföreningen ministern att överväga att dela upp beslutet för att skapa tid för att genomföra ytterligare tester av inkapslingen innan ett slutligt tillstånd skulle ges. Föreningen menade också att regeringen borde ställa villkor som ”garanterar den långsiktiga säkerheten inför driftstart”. Ett sådant villkor borde vara att göra nya fullskaleförsök med kopparkapslar och gjutjärnsinsats som visar att de är tillräckligt säkra.

Detta finns dock inte med bland de villkor som regeringen ställt, enligt vad Annika Strandhäll uppgav på presskonferensen. Däremot kräver regeringen att det är den beskrivna inkapslingsmetoden som ska användas, att det sker en så kallad stegvis prövning av projekten, att anläggningen ska uppföras och drivas i enlighet med den ansökan som kommit in och att SKB ska hålla årliga möten med bland andra miljörörelsen om lokal miljöpåverkan. Annika Strandhäll menade att det därmed är fullt möjligt att ändra i upplägget.

– Ja, det är finessen med den så kallade stegvisa prövningen. Det är väldigt viktigt att forskningen fortsätter och ny forskning och tillkommande analyser behöver genomföras, sade hon.

Enligt regeringens beslut ska forskningen kring kapslarna fortsätta, men syftet med den forskningen är att se till att den valda metoden KBS-3 ska optimeras. Ny forskning är inte heller en förutsättning för att metoden ska kunna tillåtas.

Naturskyddsföreningen kritiserar i ett pressmeddelande regeringens beslut.

– Det är direkt oansvarigt av regeringen att säga ja till anläggningen för det extremt farliga kärnavfallet. Metoden att slutförvara avfallet med kopparkapslar har fått omfattande forskarkritik, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Texten har uppdaterats.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.