nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Järnvägstransporter kan fördubblas till 2050

En fördubbling av mängden gods som transporteras via järnväg är fullt möjlig till år 2050. Bakom prognosen står bland annat Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain.

  • Annons 1

Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges klimatpåverkande utsläpp och huvuddelen kommer från vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon. Enligt Trafikverkets prognoser förväntas det långväga transportarbetet öka med cirka 60 procent till år 2050- med ökade utsläpp som följd.

Potential i järnvägen

Enligt organisationerna bakom rapporten ”Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter” så finns det stora möjligheter att hålla nere utsläppen genom att göra det mer attraktivt att transportera gods på järnväg. För att det ska bli möjligt krävs det att kapaciteten byggs ut.

Rapporten Järnväg 2050 är framtagen av Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain i samarbete med Almega, Botniska korridoren, Business Region Örebro, Green Cargo, Göteborgs hamn, Handelskammaren Mälardalen, Näringslivets Transportråd för transportköpare, Region Örebro län och Teknikföretagen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.