Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Järnvägstransporter kan fördubblas till 2050

Trafik & Transport En fördubbling av mängden gods som transporteras via järnväg är fullt möjlig till år 2050. Bakom prognosen står bland annat Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain.

Järnvägstransporter kan fördubblas till 2050

Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges klimatpåverkande utsläpp och huvuddelen kommer från vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon. Enligt Trafikverkets prognoser förväntas det långväga transportarbetet öka med cirka 60 procent till år 2050- med ökade utsläpp som följd.

Potential i järnvägen

Enligt organisationerna bakom rapporten ”Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter” så finns det stora möjligheter att hålla nere utsläppen genom att göra det mer attraktivt att transportera gods på järnväg. För att det ska bli möjligt krävs det att kapaciteten byggs ut.

Rapporten Järnväg 2050 är framtagen av Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain i samarbete med Almega, Botniska korridoren, Business Region Örebro, Green Cargo, Göteborgs hamn, Handelskammaren Mälardalen, Näringslivets Transportråd för transportköpare, Region Örebro län och Teknikföretagen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.