nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Järnvägstransporter kan fördubblas till 2050

En fördubbling av mängden gods som transporteras via järnväg är fullt möjlig till år 2050. Bakom prognosen står bland annat Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain.

  • Annons 1

Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges klimatpåverkande utsläpp och huvuddelen kommer från vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon. Enligt Trafikverkets prognoser förväntas det långväga transportarbetet öka med cirka 60 procent till år 2050- med ökade utsläpp som följd.

Potential i järnvägen

Enligt organisationerna bakom rapporten ”Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter” så finns det stora möjligheter att hålla nere utsläppen genom att göra det mer attraktivt att transportera gods på järnväg. För att det ska bli möjligt krävs det att kapaciteten byggs ut.

Rapporten Järnväg 2050 är framtagen av Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain i samarbete med Almega, Botniska korridoren, Business Region Örebro, Green Cargo, Göteborgs hamn, Handelskammaren Mälardalen, Näringslivets Transportråd för transportköpare, Region Örebro län och Teknikföretagen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Sverige kan bli det klimatmässiga föredöme som omvärlden behöver”

Mattias Goldmann om 73-punktsöverenskommelsen:

Förutsättningarna för att nå klimatmålen till år 2030 förbättras kraftigt med 73-punktsöverenskommelsen mellan socialdemokraterna, centerpartiet, liberalerna och miljöpartiet. Men de viktigaste punkterna behöver konkretiseras och utformas så att de ger maximal klimatnytta, skriver Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.