IVL efterlyser krav på LCA för bostadsbyggande

Byggbranschen I ett modernt flerbostadhus är bidraget till klimatpåverkan lika stort för att bygga huset som husets driftenergi under 50 år. Det visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL efterlyser krav på LCA för bostadsbyggande

Studien omfattar tio flerbostadshus, bland annat i Beckomberga och Annedal i Stockholms kommun. Med hjälp av livscykelanalys har klimatpåverkan för produktionen av byggnaderna jämförts med samma byggnaders specifika energianvändning. Resultatet visar att klimatpåverkan för att producera byggnaderna, inklusive markentreprenaden samt byggprocessen, är jämförbar med samma byggnads energianvändning under 50 år.

– I dagsläget är byggnaders energianvändning reglerad i nationell bygglagstiftning, medan miljöpåverkan för att bygga är helt oreglerad. Där finns det stora möjligheter att göra miljöförbättringar vid val av tekniska lösningar, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utifrån resultatet i studien tycker han att man kan ifrågasätta om bara byggnaders energiprestanda ska regleras. Med den utveckling som pågår och drivs på av politiska mål så borde även ett minimikrav på klimateffektivitet ställas för hela byggnadens livscykel.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.