IPCC: 1,5-gradersmålet är möjligt att klara

IPCC Det går att hålla uppvärmningen till maximalt 1,5 grader, men det kräver stora insatser av samhället. Samtidigt blir konsekvenserna av en högre uppvärmning (2 grader) stora. Besluten som tas i dag är kritiska, skriver IPCC i sin sammanfattning av rapporten, som presenterades idag.

IPCC: 1,5-gradersmålet är möjligt att klara
Ola Jennersten

Enligt rapporten krävs ”snabba och omfattande förändringar inom land, energi, industri, byggnader, transporter och städer.” De globala CO2-utsläppen måste minska ungefär 45 procent till 2030 jämfört med 2010-års nivå och nå netto-noll år 2050. Detta förutsätter att det koldioxid kan fångas in från atmosfären och lagras. Att låta temperaturen stiga över 1,5 grader tillfälligt skulle innebära ett ännu större beroende av koldioxidinfångning.

– Vi närmar oss snabbt 1,5 grader. I dag är vi knappt under 1 grads höjning jämfört med förindustriellt klimat. Uppvärmningstakten är cirka 0,2 grader per årtionde. Vi når 1,5 grader någonstans 2030-2052, och om utsläppen fortsätter så kommer temperaturen att fortsätta att öka, sade Markku Rummukainen, SMHI, vid presentationen av rapporten.

Liten skillnad men stora effekter

Markku Rummukainen leder Sveriges delegation i arbetet med IPCC-rapporten. Han underströk att en temperaturskillnad på en halv grad kan låta lite, men att skillnaden är stor – både vad gäller nödvändiga åtgärder och effekter på miljön och mänskligheten.

– Det finns en markant skillnad i risker. Ett exempel är att 75 till 90 procent av alla korallrev i varma vatten förloras vid 1,5 grader. Om vi går till 2 grader är 99 procent borta. Om vi tänker på människan så är skillnaden 100-tals miljoner fler människor som utsätts för klimatrelaterad fattigdom, extrema värmeböljor, vattenbrist. Ytterligare 2 miljoner kvadratmeter permafrostområden smälter jämfört med 1,5 grader. Det går att sätta siffror, inte på allt men på många saker, sade Markku Rummukainen.

Rapporten tittar också på hur klimatförändringar och åtgärder för att minska dessa förhåller sig till FN:s hållbarhetsmål. Till största delen innebär en lägre temperaturhöjning att det blir enklare att klara hållbarhetsmålen. Men det finns också potentiella konflikter.

– Den kanske viktigaste målkonflikten är den som berör markanvändningen. Om vi behöver använda mer och mer negativa utsläpp finns den marken inte tillgänglig för livsmedelsproduktion, ekosystem, och så vidare, sade Markku Rummukainen.

Koldioxidlagring blir nödvändigt

Enligt rapporten behövs koldioxidlagring oavsett om världen vill nå 1,5 grader eller 2 grader. Det är bara frågan om hur stort behovet blir.

– Ju mindre som görs i början, desto större blir behovet av negativa utsläpp. Det kan handla om beskogning av större arealer eller av bioenergi kombinerad med koldioxidlagring. Tekniken finns men det är en stor och öppen fråga om det går att använda i den här skalan. Det finns också risk för konflikt med hållbar utveckling. Arealerna finns inte tillgängliga för livsmedelsproduktion och ekosystem, sade Markku Rummukainen.

Läs mer: Modebranschen planerar upprop för klimatet

– Hela samhället måste byta bana. Avgörande för 1,5-grader är nya beslut för ökad ambitionsnivå. Det måste hända mer. Det handlar om att öka respektive minska investeringar, att rikta om investeringar.

Rapporten har tagits fram på direkt förfrågan från FN. Ett 90-tal forskare och experter, med stöd av omkring 130 forskare har arbetat med den. Den har också granskats av ytterligare forskare, experter och länder. Det vetenskapliga underlaget bygger på cirka 6 000 vetenskapliga artiklar.

IPCC-rapporten ett vetenskapligt underlag

Utöver klimateffekter diskuterar rapporten också möjliga utvecklingsvägar. Markku Rummukainen understryker att rapporten inte tar ställning för den ena eller den andra lösningen:

– Rapporten är ett vetenskapligt underlag. Det är upp till världen i sin helhet att bestämma sig för vad man vill göra med allt detta.

Vid presentationen deltog även bland andra Isabella Lövin.

– Värdet av IPCC:s arbete kan inte överskattas. Den ger oss ett beslutsunderlag för framtiden.

– Rapporten kommer att genomsyra diskussionerna i Luxemburg imorgon, sade hon.

Här hittar du en sammanfattning av rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.