nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Tobias Tobin, IVL Svenska Miljöinstitutet

IoT synliggör luftföroreningar i Göteborg

Nu blir det snart möjligt för Göteborgarna att få information om luftföroreningar i realtid.
– Det är viktigt att kommunicera miljödata för att synliggöra problemet med luftföroreningar i staden, säger Fredrik Hallgren på IVL Svenska Miljöinstitutet.

  • Annons 1

I Internet of Things-projektet Miljöväder, har forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, utvecklat sensorer som samlar data om luftföroreningar och buller. Åtta sensorer som mäter och ger information om aktuella halter av kväveoxider, partiklar och buller kommer nu att placeras ut vid högt trafikerade platser i Göteborg. 

Realtidsdatan kan sedan skickas direkt till göteborgarnas mobiler. Förhoppningen är att information om luftföroreningar ska göra att invånarna väljer att ställa bilen och istället tar bussen eller cykeln för att minska sin egen och andras exponering för luftföroreningar.

– Göteborg är en hårt trafikerad stad och luftföroreningar kommer att vara en fortsatt viktig fråga. Digitaliserad miljöövervakning är ett sätt att effektivisera åtgärderna för bättre luft, säger Fredrik Hallgren.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.