Inget förbud mot att slänga fisk över bord

Det så kallade utkastförbudet i Skagerrak skjuts upp minst ett år. Den nya EU-lagstiftningen hinner inte träda i kraft till årsskiftet.

Inget förbud mot att slänga fisk över bord

Utkastförbudet handlar om att förbjuda fiskare att kasta oönskad fisk över bord. Tanken med ett sådant förbud är att EU-länderna istället ska reglera vad och hur mycket fisk som fångas i Skagerrak.

I augusti presenterade EU-kommissonen ett förslag till en EU-förordning med de nya reglerna till januari 2013, men det konstaterades snabbt att lagstiftning och näring inte skulle hinna med förrän tidigast januari 2014.

Från svensk och dansk sida har då initiativet tagits att kunna införa utkastförbudet till årsskiftet genom nationella bestämmelser. Men nu har EU-kommissionen meddelat att de inte kommer att uppmana Sverige och Danmark att införa nationella regler för ett utkastförbud.

– Det är olyckligt att utkastförbudet som överenskommits mellan EU och Norge skjuts framåt i tiden. Men utan EU-lagstiftning, eller en uppmaning från EU-kommissionen att gå före nationellt, kan Sverige och Danmark inte införa ett utkastförbud i Skagerrak, säger landbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Regeringen meddelar att de nu kommer att fokusera på att få fram ett EU-beslut i ministerrådet och i Europaparlamentet så snart som möjligt så att utkastförbudet istället ska kunna träda i kraft den 1 januari 2014. Med andra ord kommer de arbeta med att förbereda de många tekniska och juridiska svårigheterna som är förknippade med ett förbud.

– Det är olyckligt att det blir så här. Men det är också förståeligt att det kan ta lite längre tid än väntat, utkastförbudet innebär många förändringar både för näring och myndigheter, kommenterar Bengt Kåmark på internationella enheten på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Nya redskap

Utkastförbudet omfattar även bestämmelser kring fiskeredskapens storlek, till exempel ska maskstorleken i trål ökas från 90 till 120 millimeter. Många berörs av de ny bestämmelserna och HaV kommer fortlöpande att informera om nya regler via sin hemsida.

– Från svensk sida är vi inriktade på att kunna införa reglerna om mer selektiva redskap nationellt så snart som möjligt, förhoppningsvis i början av 2013. Det är dock viktigt att vi och Danmark genomför detta samtidigt, säger Bengt Kåmark.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.