Industrin föreslår avtal om energieffektivisering och minskade utsläpp

Den elintensiva industrin har tagit initiativet i arbetet med att införa långsiktiga frivilliga avtal om energieffektivisering och minskade utsläpp av koldioxid. Branschen vill inte längre vänta på detaljförslaget från regeringen. Istället presenterar industrin ett eget förslag till avtal med staten. Den elintensiva industrin är övertygade om att de med ett systematiskt arbete skulle kunna identifiera och genomföra ytterligare insatser för att minska energiåtgången.

– Vi arbetar för en fortsatt effektivisering av energianvändningen och minskning av koldioxidutsläppen per producerad enhet. Våra företag är beredda att införa energiledningssystem, och att följa riktlinjer som bland annat innebär att varje anläggning ska ha en plan för energieffektivisering, med uttalade mål för vad som ska uppnås, kommenterar Håkan Murby talesman för SKGS, den elintensiva industrins samarbetsgrupp som består av branschorganisationerna Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet, i ett pressmeddelande.

Företagen ska enligt industrins avtalsförslag också att se till att det sker en årlig redovisning och rapportering av energidata och att branschens specifika energianvändning redovisas offentligt. Motprestationen från staten skulle, enligt SKGS förslag till avtal, vara att inga ytterligare pålagor ska läggas på energiförbrukningen så länge avtalet är i kraft. I förslaget finns också en punkt om att företag som beslutar att införa energiledningssystem ska kunna få sina utvecklingskostnader för detta täckta av staten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.