Industrins fläktar drar el för miljarder

Effektivare industrifläktar skulle kunna innebära en elbesparing på 25 miljarder kronor och en minskning av koldioxidsläppen med 19 miljoner ton. Det skriver Ny Teknik. Enligt Ny Teknik beskriver en rapport från EU att fläktarna inom de 15 medlemsländerna redan år 1997 förbrukade hela 200 TWh. Totalt slukar de el för 125 miljarder kronor per år. Ungefär hälften av fläktelen inom EU står industrin för. Största användare är pappers- och massaindustrin med 20 TWh, kemi med 18 TWh och järn- och stål med 13 TWh. Enligt rapporten är det möjligt att minska elförbrukningen i fläktsystemen med drygt 20 procent. Förbättring av verkningsgraden i fläktarna bedöms dock bara ge 3-8 procent. Den stora besparingspotentialen på upp till 17 procent ligger i systemen. Det kan man bland annat göra genom att välja och dimensionera fläktsystemen till de egentliga behoven.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.