IEA: USA har störst klimatansvar

Energisektorn står inför en tuff ekvation: att hålla koldioxidutsläppen i schack samtidigt som folk behöver el i allt högre grad.
– En nyckelfaktor är att minska oljeindustrins inflytande över energifrågorna, säger Fatih Birol, chef för den Internationella energimyndigheten, IEA.

Energisektorn svarar i dagsläget för två tredjedelar av väldens totala koldioxidutsläpp. För att klimatmålen ska nås innan år 2030 krävs det att energisektorn förändrar sin verksamhet radikalt, menar IEA i sin årsrapport World Energy Outlook.

– USA har det största ansvaret att reducera sina koldioxidutsläpp och att hjälpa andra länder att minska sina utsläpp. Samtidigt har Kina störst potential att radikalt påverka koldioxidutsläppen globalt. Om Kina lyckas uppnå sina egna energimål kommer det att motsvara en fjärdedel av våra krav på minskade koldioxidutsläpp, säger Fatih Birol.

IEA tror på:

* En kraftig prisökning av utsläppsrätter, vilket tvingar näringslivet till klimatsmart teknologi.

* En ökad elproduktion baserad på kärnkraft, vattenkraft, vind och biomassa.

* Ökade oljepriser i framtiden, vilket minskar oljeindustrin makt inom energisektorn.

* CCS-tekniken; att fossil bränns, men att koldioxiden tas om hand och pressas ner under jord.

* El- och hybridbilar inom fordonsbranschen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter