Förslag om nya och höjda kvoter i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten föreslår höjda kvoter i elcertifikatsystemet för år 2013 till år 2030 och helt nya kvoter för år 2031 till år 2035. Förslaget är ett led i att nå regeringens mål om förnybar el.

Enligt regeringens energipolitiska mål ska andelen förnybar el i det svenska energisystemet vara 50 procent av den totala användningen år 2020. Energimyndigheten har nu presenterat sitt förslag i en rapport som lämnats till regeringen.

– De kvoter som nu föreslås för att nå regeringens mål innebär att den förnybara elproduktionen ska öka med ungefär 1,5 TWh per år mellan åren 2013 och 2020, säger enhetschef Gustav Ebenå.

I arbetet med att ta fram nya kvoter har man bland annat gjort prognoser för framtida kvotpliktig elanvändning, antagit en utbyggnadstakt för den förnybara elproduktionen och valt en lämplig ökning av kvoterna. I de föreslagna kvoterna tas också hänsyn till det överskott av elcertifikat som finns på marknaden så att detta ska minskas till en lämplig nivå.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.