IEA: ”Utsläppen minskar i kristider”

Utsläppen minskar med tre procent under 2009 till följd av krisen. I sin delrapport slår OECD-ländernas energiorgan IEA dessutom fast att det innebär ett ypperligt tillfälle att ställa om till grön tillväxt.

Tre procent är den största minskningen av koldioxidutsläpp på 40 år. Enligt The Guardian beror tre fjärdedelar av minskningen på lägre aktivitet inom industrin, resten på omställning till förnybar energi och användning av kärnkraft. När IEAs studie presenterades under de pågående klimatförhandlingarna i Bangkok var högste IEA-chefen Nobuo Tanaka dock tydlig med att det vore förödande att fortsätta med ”business as usual”. Istället är utsläppsminskningarna en möjlighet att ställa om till grön tillväxt.

– Det här ger oss en chans att ta steget mot en framtid med ren energi, men bara om rätt åtgärder sätts in snabbt, säger Nobuo Tanaka.

Energin är problemet

Under Bangkokmötet betonade Tanaka hur viktigt det är att klimatförhandlingarna lyckas, och att världen får ett kraftfullt avtal i Köpenhamn. Det var också orsaken till att IEA redan nu presenterade en del av den kommande, och mer omfattande rapporten World Energy Outlook 2009.

– Buskapet är enkelt och tydligt. Om världen fortsätter med dagens energi- och klimatstrategier kommer det att få allvarliga konsekvenser för klimatförändringarna. Energi är problemets kärna, och måste därför också bli kärnan i lösningen, säger Nobuo Tanaka.

Fördröjning blir dyr

För att klara att hålla koldioxidkoncentrationen i atmosfären under 450 ppm, vilket motsvarar en global uppvärmning på två grader, krävs ytterligare investeringar på cirka 500 miljarder dollar per år fram tills 2030. Och ju längre man väntar, desto dyrare blir det, menar IEA.

– Varje år som vi väntar behövs ytterligare 500 miljarder dollar mellan 2010 och 2030 i energisektorn.

För att stävja uppvärmningen behövs mer vind-, sol- och kärnkraft samt att fler bilister överger den klassiska förbränningsmotorn för el- och hybridbilar. Dessutom behöver utvecklingsländerna hjälp med finansiering från rikare länder. Samtidigt har industrin mycket att vinna på att investera nu.

– Fördelar som energibesparingar, lägre bränsleimport och förbättringar i luftkvalitet balanserar stora delar av kostnaderna, och inte minst undviks extrema klimatförändringar, poängterar Nobuo Tanaka.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.