Hon ska leda klimatutredningen

Juridik & Politik Regeringen har tillsatt Lisa Sennerby Forsse som utredare för Klimatfärdplan 2050.

Hon ska leda klimatutredningen
Viktor Wrange/ SLU

Lisa Sennerby Forsse är rektor på Sveriges lantbruksuniversitet. Hennes uppgift blir att ta fram en strategi och konkreta förslag för hur Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Huvudsekreterare blir Stefan Nyström, miljöekonom och nu chef för Sportfiskarna och ordförande i Svenskt Friluftsliv.

Utredningens uppgifter är att:

  • Föreslå lämpliga etappmål för utsläppsutvecklingen för perioden 2030 till och med 2050.
  • Lämna förslag på utformning av en effektiv styrning och uppföljning av politiken för att nå etappmålen och visionen.
  • Analysera befintliga styrmedel och lämna förslag på förändrade eller nya kostnadseffektiva och långsiktigt verkande styrmedel, inklusive ekonomiska styrmedel och styrmedel för samhällsplanering och infrastruktur.
  • Belysa rollen för svensk forskning och innovation inom klimatområdet i syfte att stärka Sverige som industrination.
  • Lämna förslag på hur en färdplan kan utformas för att den ska kunna fungera tillsammans med ett internationellt regelverk och styrinstrument på EU-nivå och internationell nivå.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.