Hårdare krav på små avlopp i hela landet

Avloppsrening Havs- och vattenmyndigheten, Hav, vill ha tydligare och mer enhetliga regler för små avlopp. Hav vill också ställa högre krav på rening i särskilt känsliga områden.

Hårdare krav på små avlopp i hela landet
Baltic Sea 2020

Läckage av fosfor från små avlopp kan få stor negativ påverkan på miljön lokalt. Därför lämnade Hav på måndagen över ett förslag till nya regler till regeringen.

Frågan om läckage av fosfor rör nästan en miljon hushåll i Sverige, som inte är anslutna till något kommunalt avlopp. Av dessa har 700 000 vattentoalett och minst en tredjedel saknar rening, är felplacerade eller fungerar inte som de ska.

– Vi vet inte exakt hur mycket fosfor som läcker ut i haven via små avlopp, men enligt den senaste bedömningen rör det sig om ungefär 15 procent av den totala nettobelastningen till haven, jordbruket står för 35 procent och reningsverken för 18 procent, säger Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn på Hav.

Splittrat regelverk

I dag finns allmänna råd för små avlopp, men de är inte juridiskt bindande. Hav påpekar i sitt förslag till ny förordning att dagens regelverk både är splittrat och öppet för tolkningar, vilket de anser motverkar effektivitet och samsyn mellan kommunerna.

Inte bara äldre anläggningar fungerar dåligt, utan även nya anläggningar fungerar sämre än vad som utlovats. Problemen verkar gälla för de flesta typer av nya avloppsanläggningar som finns på marknaden.

– Det här är allvarligt, dels då avloppsanläggningen inte klarar de krav som har ställts ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, dels då konsumenten fått en produkt som inte har den prestanda som han eller hon betalat för, säger Åsa Gunnarsson.

Krav på kontroll

Hav föreslår därför krav på certifiering av de som anlägger avloppsanläggningar, krav på opartisk kontroll vid nyinstallation, samt kontinuerlig kontroll av nya anläggningar i drift.

För små avlopp föreslås en kontroll vart tionde år. För avlopp som är dimensionerade för 51-200 personer vill Hav ha en kontroll varje år. För dessa vill Hav också ställa högre krav på undersökning av hur anläggningen kommer att påverka grundvattnet och dricksvattentäkter i närheten.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.