Hårdare krav på handel med plastavfall efter FN-möten

Kemikalier I helgen avslutades FN-förhandlingarna om avfall och kemikalier. Mötena resulterade i hårdare krav vid plastavfallsexport och att importerande länder ska få större möjligheter att stoppa oönskat avfall.

Hårdare krav på handel med plastavfall efter FN-möten
Shutterstock

– Jag är mycket glad att vi nu lyckats begränsa möjligheten att exportera plastavfall till länder som inte kan garantera att de tar om hand avfallet på ett bra sätt, något som Sverige framgångsrikt drivit på för. Dagens internationella flöden av plast kan ge katastrofala följder för många utvecklingsländer. Vi ser också att enorma mängder plast hamnar i havet, vilket är ett hot mot allt marint liv, kommenterar miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Förbud mot PFOA

På FN-mötet inom Stockholmskonventionen beslutade man att förbjuda dikofol och PFOA och PFOA-besläktade ämnen. Förbudet för PFOA innebär en stor framgång för en gruppvis hantering av farliga ämnen.

Detta eftersom gruppen omfattar drygt 800 ämnen som kan brytas ned eller omvandlas till PFOA. Enligt Miljödepartementet har aldrig tidigare ett förbud på global nivå omfattat så många ämnen.

Information vid export av farliga ämnen

Under förhandlingarna om Rotterdamkonventionen enades parterna om en efterlevnadsmekanism som ska kontrollera ansvar och uppföljning vid export och import av farliga ämnen. Det ska göra att länder lättare kan begränsa eller förbjuda handel av farliga ämnen för att skydda människors och miljöns hälsa.

Frågan har förhandlats sedan konventionen antogs 2004. Sverige och EU har varit pådrivande i arbetet med att inrätta en efterlevnadsmekanism och röstade för förslaget.

Läs mer: Kemikalierna som förbjuds 2019

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.