Greenpeace överklagar domen om Norges oljeborrning i Arktis

I januari frikändes norska staten av tingsrätten efter att flera miljöorganisationer stämt staten för att den tillåter oljeborrning i Arktis. Nu överklagar Greenpeace och Natur og Ungdom domen.

Greenpeace överklagar domen om Norges oljeborrning i Arktis
Kathryn Hansen, NASA

– Vi förväntar oss att Högsta domstolen ger klimatet det skydd som krävs. Det finns redan tillräckligt med koldioxid i atmosfären för att på allvar skada allas vår framtid. Genom att öppna upp dessa orörda områden för oljeborrning smugglar norska staten effektivt sina utsläpp utanför sina egna gränser och driver på klimatförändringar som sedan påverkar människor och natur runt på hela planeten, säger Truls Gulowsen, chef för Greenpeace i Norge.

Norska staten mot grundlagen

Rättegången handlade om norska staten brutit mot grundlagens artikel 112, om att staten förbinder sig att skydda framtida generationers rätt till en säker och hälsosam miljö.

Norska staten frikändes då tingsrätten ansåg att utsläpp från norsk olja i andra länder inte ska räknas in i Norges klimatutsläpp.

– Syftet med artikel 112 är att skydda människors och framtida generationers miljörättigheter. Om utsläpp från norskproducerad olja bryter mot dessa rättigheter är det ett brott oavsett var oljan förbränns, säger advokaten Cathrine Hambro vid Wahl-Larsen Advokatfirma som representerar miljöorganisationer.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter