”Gör fönsterbranschen till den första cirkulära ekonomin inom byggsektorn”

Byggbranschen Bostadsmarknaden i Sverige består av cirka 2,6 miljoner lägenheter och 2,1 miljoner småhus. Antalet fönster och fönsterdörrar är säkert tiodubbelt större. Låt fönstersektorn bli den första cirkulära ekonomin inom byggbranschen, skriver Anders B Lindström, tjänsteman på företaget Auktoriserat Fönsterunderhåll.

”Gör fönsterbranschen till den första cirkulära ekonomin inom byggsektorn”

Fönster är en gigantisk del av Sverige. Alla ser dem och alla har fönster. Dock saknas det tydliga och konkreta politiska signaler kring miljöbra fönster 2018.

Ett av EU:s krav inom den cirkulära ekonomin är att medlemsländernas parlament tar fram ekonomiska incitament för att starta upp en konkret cirkulär ekonomi.

Riksdagen kan exempelvis erbjuda stöd till fönsterfabriker och fönsterrenoverare, via sina stiftelser och universitet. Då kan dessa skapa fönsterpartier som är enkla att materialåtervinna och underhålla i minst ett sekel.

Dock saknas det tydliga och konkreta politiska signaler kring miljöbra fönster 2018.

Behövs nya affärsmodeller

Vi behöver nya smarta affärsmodeller för den cirkulära fönstersektorn. Med nya tekniska lösningar och konstruktioner och med en dryg 100-årig systematisk underhållsplan, så kan fönsterbranschen bli byggsektorns pionjär inom den cirkulära ekonomin.

Fönstersektorn kan peka både på möjliga framtidslösningar och innovationer samt en ekonomisk affärsnytta inom alla led. För fönsterfabrikernas, fönsterrenoverarnas och speciellt för fastighetsägarnas väl och ve. Sist men inte minst för vårt hållbara, kretsloppsanpassade Sverige.

Den cirkulära ekonomin är ytterst politisk och miljöfrågor är ju ett politiskt område utan svåra låsningar, där Auktoriserat Fönsterunderhåll förväntar sig både ekonomisk styrning och resultat.

Dags att skifta fokus

Alla partier vurmar för miljön, men var och hur fortsätter vi? Det är dags att skifta fokus till bygg- och fastighetsbranscherna. Implementera LCA/livscykeltänkandet i byggprocesserna.

Låt oss börja den cirkulära ekonomin inom byggbranschen med en viktig nischprodukt som alla ser och har – fönster. Vi får delvis nya affärsmodeller, det kommer att utvecklas smartare tjänster och samarbeten, energianvändningen kommer minska och på sikt en cirkulär skatteväxling där råvaror beskattas.

Om fönsterfabrikerna, fönsterrenoverarna (målerier, fönsterhantverkare, glasmästerier), myndigheter, akademier, forskningsstiftelser och politiker samverkar, kan den cirkulära fönstersektorn snart bli verklighet!

Av: Åke Lönndahl, Kennert Aronsson och Anders B Lindström på företaget Auktoriserat Fönsterunderhåll.

Fakta

Så kan fönsterbranschen bli cirkulär

Renovera och underhåll träfönster vart 13:e år och skapa därmed ett fönsterkretslopp på drygt ett sekel. Konstruera nya fönster med återvinningsbara komponenter och inför en miljöavgift på nya fönster och deponiavgift på kasserade fönster.

Skapa en obligatorisk, manuell återvinning där man tillvaratar alla fraktioner i ett fönsterparti (trä, glas, aluminium, stål, kitt, persienner, plast och gummi). Detta vinn-vinn-förslag ger förutom bättre miljö-prestanda och fastighetsekonomi, en ökad arbetsmarknad runt hela Sverige inom återvinningsbranschen och sammantaget avseende fönstersektorn, en samhällsekonomisk vinst.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.