Företag vill ha statliga morötter och piskor i hållbarhetsarbetet

Miljöarbete Hållbarhet är en nyckel till ökad tillväxt. Men företagen upplever att det finns flera hinder i arbetet med hållbarhetsfrågor. Företagsledare vill se mer statlig inblandning och fler incitament som sporrar till att lägga mer kraft på hållbarhetsfrågor. Det visar en färsk undersökning.

Det är Accenture som tillsammans med FN:s Global Compact har publicerat en studie där bland annat svenska beslutsfattare och företagsledare har fått svara på frågor om hållbarhet och ansvarstagande.

Hela 94 procent av de svenska ledarna anser att arbete med hållbarhetsfrågor leder till förbättrad konkurrenskraft. Men bara en dryg fjärdedel av beslutsfattarna anser att företagen gör tillräckligt för att möta de utmaningar som uppstår och att det finns många barriärer i arbetet med hållbarhetsfrågor. Sådana hinder är till exempel brist på finansiella resurser, konkurrerande strategiska prioriteringar samt för lågt samband med affärsnytta. Svenska företagsledare anser att en ytterligare barriär är att investerare inte uppmärksammar denna typ av initiativtagande tillräckligt.

För att förändra detta anser 75 procent av de svenska beslutsfattarna att staten och lagstiftarna bör ge mer stöd och skicka tydligare signaler för att främja en mer hållbar tillväxt.

När resultaten jämförs med den undersökning som utfördes 2007 märks det att företagen är fortsatt positiva till att arbeta med hållbarhetsfrågor. Däremot har de en minskad tilltro till att de kan klara av arbetet på egen hand.

– Allt fler upplever att arbetet hålls tillbaka av marknadsstrukturer och brist på incitament, och efterfrågar nu statliga initiativ som främjar hållbarhet. Det säger Henrik Tegnér, ansvarig för Accenture Sustainability Services i Norden på Accenture i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.