Fiskguiden 2019: Här är fiskarna du ska låta simma vidare

Vatten WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur är släppt. Den vittnar bland annat om att bestånden hos 4 av 10 av våra vanligaste matfiskar inte mår bra. Miljö & Utveckling listar vilka fiskar du ska undvika i disken.

Fiskguiden 2019: Här är fiskarna du ska låta simma vidare
WWF

– Om vi ska kunna äta fisk med gott samvete i framtiden måste politikerna ta krafttag och kontrollen skärpas. Det återstår en hel del om EU:s mål om hållbara fiskbestånd år 2020 ska nås. Idag är överfisket 40 procent i Nordostatlanten, 50 procent i Östersjön och 90 procent i Medelhavet. Men samtidigt ökar andelen gröna och miljömärkta alternativ i fiskdisken, vilket är glädjande, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

– Det är tydligt att man misslyckats med förvaltningen. Makrillbestånden överfiskas och nu har MSC-certifieringen dragits in. Kvoter sätts kortsiktigt högre än de vetenskapliga råden trots forskarnas varningar, säger Karin Glaumann, fiskexpert på WWF.

Nykomlingar får grönt ljus

Nykomlingar på den svenska marknaden är bland annat chilensk hoki och stillahavskummel som ofta används i storkök. De får grönt ljus som MSC-märkta. Bläckfisk har blivit allt populärare och finns på olika färger. Nya i Fiskguiden är också ansjovis och sardin som finns på grönt, gult och rött ljus beroende på bestånd och fiskemetoder. Båda finns som MSC vilket rekommenderas som bästa val av WWF.

Hjärtmussla. FOTO: WWF

Hjärt-och venusmusslor är också nykomlingar – välj gärna MSC-certifierade musslor för din vongolerätt.

WWF:s bedömning baseras på tre kriterier: Hur bestånden mår – om förvaltningen och kontrollen är effektiv – och fiskets påverkan på ekosystemet (fiskeredskapen och bifångster). För odlade arter granskas var fodret kommer ifrån, odlingssättet och miljöpåverkan från odlingen.

Här är fiskarna du ska låta simma vidare:

Ål, havsål
Alla arter av ål är utrotningshotade. Odlad ål föds upp från vild ål, då man tar de av de vilda beståndens yngel för att driva upp ålen i odlingarna. Ål fiskas huvudsakligen med ryssjor, tinor och krok.

Haj
Världens näst största hajart, brugden, hotas av överfiske och besöker i vissa fall svenska vatten. Fiske av pigghaj är förbjudet i svenska vatten – avsett fångstmetod eller område.

Lake
Torskfisken lake finns längs Östersjöns kuster och i sötvatten från kusten till fjällen. Var försiktig med att äta lake om den är linfångad i nordöstra Atlanten samt Östersjön, om den är fångad i insjöar eller garnfångad i Schweiz. Låt helt bli att äta Lake från andra områden än ovan.

Rocka
Rockor finns i alla världens hav och fångas bland annat in med garn, långlina och som bifångst vid torskfiske. Fiske av rockor är förbjudet i svenska vatten – detta på grund av att rockor fortplantar sig långsamt och endast får några få ungar varje år.

Röd snapper, snapper
Den röda snappern fiskas framför allt med trål, garn och långlina. Den är förbjuden att fiska oavsett fångstmetod och område.

Tropisk räka, jätteräka, tigerräka
Räkor odlas i både dammar och i ett fåtal recirkulerande system, samt skördas från de vilda bestånden. Enligt WWF ska man äta ASC-certifierade och MSC-certifierade räkor. Man ska helt låta bli alla tropiska jätteräkor som tillhör denna grupp, oavsett fångstområde eller odlingsland.

Vitling, sydlig blåvitling
Vitling är vanlig i nordöstra Atlanten och Västerhavet men förekommer även i sydvästra Östersjön. Den fångas främst med trål. Om du vill äta dessa fiskar ska de vara MSC-certifierade. Låt helt bli alla andra fiskar oavsett fångstmetod och område.

Clarias, afrikansk ålmal/ålmal
Sedan 1970-talet odlas den afrikanska ålmalen i stora delar av Europa, Sydamerika, Afrika och Kina. Det går bra att äta fisken om den är odlad i slutna landbaserade recirkulerande system (RAS) i Tyskland, Holland och Sverige. Skippa helt att äta denna fisk från andra områden.

Aborre
Skippa att äta aborre om den är fångad i ryska vatten generellt, i Polen samt fångad med garn i Vörtsjärv (som är en sjö i södra Estland).

Ansjovis, sardiner
Hoppa tallriken om fisken är fiskad med trål i Adriatiska havet eller fångad i Svarta havet (ansjovis). Skippa också fisken om den är fiskad med trål utanför Mauretanien, Marocko (ansjovis, sardin) samt trålad i Medelhavet (sardin).

Blåmussla, grönmussla
Skippa blåmussla och grönmussla om de är bottenskrapade eller trålade, oavsett fångstområde. Vilda musslor skördas ofta med skrapor, vilket orsakar skador på bottenmiljön och andra djur som lever där.

Flodkräfta
Skippa alla flodkräftor från svenska vatten. De är hotade av den invaderande signalkräftan. Flodkräftan är klassad som akut hotad av Artdatabanken.

Flundra
Flundror som är trålade i södra Östersjön (exklusive väster om Gotland), Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön bör man inte äta.

Rödtunga
Rödtunga finns bland annat i Nordsjön samt i de djupare delarna av Skagerrak och Kattegatt. Skippa rödtungan oavsett fångstområde och fångstmetod.

Läs hela fiskguiden här.

Fakta

Vanliga matfiskar med olika färger i Fiskguiden 2019

GRÖNT LJUS (Ät gärna) Lax – KRAV- och ASC-certifierad – Torsk – MSC- och KRAV-certifierad – Sill – MSC- och KRAV-certifierad. Sill fiskad i östra Östersjön. Generellt om fiskad i nordöstra och nordvästra Atlanten -Räka – MSC och KRAV-certifieradGULT LJUS (Var försiktig) Lax – Odlad i öppna kassar i Norge eller övriga Nordostatlanten. Stödutsatt lax från Sverige eller norra Europa – Torsk – Om fiskad med garn i Skagerrak och Kattegatt. Om fiskad med garn och lina i Barents hav, Norska havet och vid Svalbard. – Sill – vårlekande sill från Skagerrak, Kattegatt inklusive västra Östersjön. Om fiskad med ringnot utanför Kanada. Om fiskad med trål utanför Irland, Skottland, i Keltiska havet och Engelska kanalen. -Räka – Om fiskad utanför Kanada, i Barents hav, Norska havet eller utanför Grönland eller Island.RÖTT LJUS (Låt bli) Lax – vildfångad lax från Nordostatlanten (inklusive Östersjön). Om odlad i öppna kassar i Sydamerika – Torsk – generellt om fiskad i Nordost – eller Nordvästatlanten inklusive Östersjön. Norsk kusttorsk. -Räka – Övriga fisken och fångstområden. Arter som bör undvikas helt: Ål, haj (pigghaj), rocka, vitling och röd snapper, eftersom de saknar gröna eller gula alternativ i guiden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.