Fickparken ska få in ekosystemtjänster i staden

Ekosystemtjänster White har tagit fram en fickpark som förutom att vara en grön oas också innehåller ett smörgåsbord av ekosystemtjänster.

Fickparken ska få in ekosystemtjänster i staden

I parken produceras en rad ekosystemtjänster som staden och människan är beroende av eftersom de exempelvis renar luft och vatten, minskar buller och får oss att må bättre.

– Stadsgrönskan är inte bara ett dekorativt tillägg, den är också en fundamental del av stadens infrastruktur. Vi vill visa hur en bortglömd plats kan optimeras till en fickpark där många funktioner kan överlappa varandra och därmed samutnyttjas av människor, djur och växter, säger Erik Kiltorp, landskapsarkitekt på White.

På 13x15m rymmer parken växtväggar, bikupor, fröbytarbyrå, dagvattendamm och belysningsstolpar klädda med fågelholkar.

Fickparker finns redan i flera av världens storstäder och skapas ofta på lediga byggtomter och i andra luckor i stadsbebyggelsen, men man har hittills inte arbetat med att integrera ekosystemtjänster i parkerna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.