Ett steg närmare nytt förpackningsdirektiv

Inga nya förpackningar efter 1 januari 2004. Det kan med stor sannolikhet bli resultatet efter att EU-parlamentet ställt sig bakom kommissionens förlag om minskade mängder förpackningsavfall.

Ett steg närmare nytt förpackningsdirektiv

Europaparlamentets ledamöter har ställt sig bakom miljöutskottets betänkande om en skärpning av förpackningsdirektivet som är från 1994. Det innebär att framställningen av förpackningsavfall måste minskas med 10 procent i jämförelse med 1998. Förslaget betyder att medlemsstaterna skall se till att inga nya förpackningar kommer ut på marknaden från och med den 1 januari 2004, om inte producenterna har gjort allt som praktiskt går att genomföra för att minska påverkan på miljön utan att detta går ut över förpackningarnas väsentliga funktion.

Industrin kritiska

EU-parlamentet ville dock gå ett par steg längre och föresår därför ett par ändringar av kommissionens förslag. Parlamentet vill bland annat att minst 65 procent av alla förpackningar räknat i vikt ska återvinnas istället för 55 procent, och att allt fler material ska räknas som förpackningar. Enligt Dagens Industri är industrin negativa till det höja återvinningskravet och att produkter som till exempel cd-fodral, bläckpatroner och tepåsar ska definieras som förpackningar. De materialspecifika återvinningsmålen passerade dock genom EU-parlamentet ograverade. För glas gäller att 60 procent ska återvinnas, för papper och papp 55 procent, för metall 50 procent och plast 20 procent.

Förslaget till nytt förpackningsdirektiv går nu till EU-rådet och därefter tillbaks till parlamentet för en andra läsning. Är man då eniga blir det beslut direkt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.