Statlig tillsyn inget alternativ

Efter flera fall av anklagelser om tjänstefel av politiker i kommunala miljönämnder har den kommunala miljötillsynen ifrågasatts allt mer. Röster höjs om att göra all miljötillsyn statlig, men enligt Naturvårdsverket skulle det försämra situationen både för miljön och för företag.

Statlig tillsyn inget alternativ

Miljötillsynen i Sverige är både kommunal och statlig. Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen av ungefär hälften av de verksamheter som är skyldiga att söka tillstånd, exempelvis större industrier och anläggningar. Tillsynen av de mindre industrierna och all verksamhet som inte kräver tillstånd vilar på kommunen.

Efter fallet i Enköping, där politiker i kommunens miljönämnd åtalats för tjänstefel för att de inte lämnat fall till åtal, har den kommunala miljötillsynen diskuterats. Det sägs att risken för jäv inom kommuner är stor, eftersom miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen, som äger anläggningar som ska granskas, i många kommuner har slagits ihop.

Statlig tillsyn nackdel

Allt fler, särskilt tjänstemän som har erfarenhet av påtryckningar uppifrån när de försökt genomföra sin miljötillsyn, förespråkar därför att kommunens miljötillsynsuppgift ska lämnas till länsstyrelserna så att all miljötillsyn blir statlig. Men det skulle inte innebära några fördelar, utan bara nackdelar för miljötillsynen, menar Peter Sörngård på Naturvårdsverkets tillsynsenhet.

– Frågan har framställts som att det bara finns problem i kommunen och att allt är frid och fröjd med den statliga tillsynen, men så enkelt är det inte. Det har förekommit att länsstyrelsen inte heller åtalsanmäler miljöfall, berättar Peter Sörngård.

Han tror istället att en ökad kontroll av tillsynsmyndigheterna är lösningen. I ett delbetänkande i en tillsynsutredning från staten föreslås en ny tillsynslag. Naturvårdsverket vill gå ett steg längre och införa regler och krav på tillsynsmyndigheter om kompetens, resurser och ordnad ledning.

– Vi bör se till att staten kan ingripa mot tillsynsmyndigheter som inte följer lagen, vare sig de är kommunala eller statliga, säger Peter Sörngård.

Närhetsprincipen

Enligt honom finns det stora nackdelar med att flytta den lokala tillsynen och göra den regional. I en utvärdering om miljötillsynens förutsättningar från Naturvårdsverket betonas att det finns många fördelar med en lokal miljötillsyn. Ett exempel är närhetsprincipen. Peter Sörngård menar att det är svårt att bedriva en regional tillsyn av alla de objekt det handlar om. Med lokal tillsyn kan man lättare bevaka exempelvis miljöeffekterna från många små verksamheter under lång tid.

Dessutom är det bättre för de mindre företagen med en lokal tillsyn.

– Företag måste ofta få det komplicerade regelverket förklarat för sig, och då är det naturligt för dem att ta kontakt med kommunen. Det är dit de ändå vänder sig med bygglov och lokala näringslivsfrågor, säger Peter Sörngård. Länsstyrelsen är en mer perifer myndighet för dem.

Tidigt stadium

Just det att kommunen hanterar fler ärenden som gäller företag gör också att tillsynen kommer in på ett tidigare stadium än den skulle göra vid en statlig miljötillsyn. Redan när ett bygglov lämnas in kan miljönämnden blandas in för att undvika framtida miljöproblem.

Peter Sörngård berättar om en billackerare som sökte bygglov för att etablera sig i ett område avsett för kontorsföretag,. På grund av bostäderna tvärs över gatan ansåg miljönämnden att området var olämpligt för en billackering. För att undvika framtida klagomål på utsläpp och buller rekommenderades därför en annan lokal. Det sparade också företaget pengar på.

– Kommunal miljötillsyn för tillbaka erfarenheter i den fysiska detaljplaneringen. Det är bra för små företag. En statligt myndighet är utanför den fysiska planeringen av en verksamhet och kommer inte med synpunkter förrän verksamheten börjat, påpekar Peter Sörngård.

För att få bättre lokal anknytning skulle den statliga tillsynen kunna starta lokala organisationer. Men den lösningen tror inte Peter Sörngård på.

– Det går åt mycket kraft och resurser för att bygga upp en landstäckande organisation, påpekar han. Dessutom skulle den organisationen ändå vara utanför den kommunala planeringen.

Fakta

Bakgrund:

Majoriteten av landets miljöinspektörer vill flytta ansvaret för miljötillsynen från kommunen till staten. Det visar en enkätundersökning bland Naturvetareförbundets fackmedlemmar i miljö- och hälsoskyddssektionen. I enkäten framkommer att kommunerna många gånger försummar sitt ansvar för tillsynen av miljöbalken, ofta på grund av jäv. ”För att säkerställa likabehandlingen vill vi att det ska bildas en ny fristående myndighet”, säger Helena Nicklasson, Naturvetareförbundet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.