Ett steg närmare kritiserat byggförslag

Byggbranschen Nu har ytterligare steg tagits mot nya enhetliga energikrav för byggnader. Boverket ska på regeringens uppdrag ta fram skärpta krav, som förväntas börja gälla 2015.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) har som M&U tidigare berättat stött på kritik gällande sitt förslag om gemensamma tekniska byggregler för alla landets kommuner. Kritiken gäller att det kan hämma ambitiösa kommuner som vill göra mer på miljöområdet.

Enligt förslaget ska plan- och bygglagen ändras så att kommuner inte längre kan ställa egna, tuffare, krav på till exempel energiförbrukning.

Nu har Stefan Attefall gett Boverket i uppdrag att se över och skärpa energikraven för byggnader.

– Dagens lapptäcke av kommunala tekniska särkrav, inte minst på energiområdet, krånglar till och fördyrar byggandet och i slutändan är det hyresgästen som betalar, säger Stefan Attefall i ett pressmeddelande.

Boverket ska redovisa sitt förslag i juni 2014. Samtidigt skickas förslaget om gemensamma byggregler ut på remiss från Socialdepartementet. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla 2015.

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.