”En naturlig del i produktutvecklingen”

– Det är kul att se att många företag inte ser några hinder med att arbeta med ekodesign, säger Anna Karin Jönbrink, ansvarig för miljö- och energifrågor på Swerea IVF, om Miljö & Utvecklings undersökning om ekodesign.

Resultaten i undersökningen visar att en stor del av företagen som arbetar med ekodesign idag, samt några som inte gör det, inte ser svårigheter med arbetet.

– Man måste också tänka på att vissa företag inte kallar sitt arbete för ekodesign utan ser det som en naturlig del i sin produktutveckling. Det visade sig tydligt när vi utförde en undersökning åt Nordiska ministerrådet om ekodesignarbete.

Många av de som inte arbetar med ekodesign idag och inte ser några svårigheter svarade att de skulle satsa mer på ekodesign i framtiden. Detta eftersom de såg konkurrensfördel som en möjlighet med arbetet. Konkurrensfördel var också främsta orsaken till att de företag som arbetar med ekodesign idag tänker satsa än mer i framtiden.

Efterfrågan skiljer mellan produkter

Att kundefterfrågan spelar stor roll i arbetet med ekodesign tycker Anna Karin Jönbrink är självklart. Intresse och särskilt frågan om energibesparingar är en stor konsumentfråga idag. Men det beror också på vilken slags produkt man pratar om.

– Efterfrågan efter miljöanpassade och energisnåla produkter ser väldigt olika ut beroende på bransch och produkt. Exempelvis ett våffeljärn använder jag någon gång om året, vilket alltså inte kan leda till särskilt stora energibesparingar om man jämför med en frys som är ikopplad året runt.

Efterfrågan styr alltså utvecklingen i många fall, och Anna Karin Jönbrink tror att även media kan driva på efterfrågan, då exempelvis energibesparingar är i ropet just nu. Ser man dock ingen efterfrågan, ser man inte heller några möjligheter med att arbeta med ekodesign och väljer att avvakta i framtiden.

Att olika branscher arbetar med frågan på olika plan tror hon också beror på att kunder från offentliga verksamheter och organisationer som har miljöledningssystem, har större kunskap om ämnet och därmed ställer högre miljökrav i sina upphandlingar än vad exempelvis privata företag utan miljöledningssystem oftast gör.

Kundefterfrågan avgör framtiden

Många av de som inte arbetar med ekodesign idag anser också att de har för lite kunskap om ämnet. Anna Karin Jönbrink pekar på att det finns hjälp att få utifrån i form av konsulter och utbildning, men att många företag idag också har egen miljöutbildning.

– Ekodesign är inte svårare att jobba med än traditionell produktutveckling när man väl har kommit igång, men det gäller att skaffa sig tillräcklig kunskap från början och hålla sig uppdaterad. Det är centralt att man tar reda på vad som har betydelse för den egna produktens miljöpåverkan och väljer rätt saker att arbeta med.

Uppdateringar gäller framförallt regler och direktiv där Anna Karin Jönbrink anser att de flesta större företag är med på banan, men att mindre företag varken har tid eller råd och därför behöver hjälp med utbildning och informationsinsatser. Hon tror också att lagar och direktiv kommer att driva på utvecklingen för ekodesign och miljöanpassad produktutveckling, men att det i slutändan ändå är kundefterfrågan som har den största genomslagskraften.

– Det är vi som kunder och konsumenter som gör valet att betala lite extra för en mer miljöanpassad produkt, våra val driver på utvecklingen, avslutar Anna Karin Jönbrink.

Faktaruta: Ekodesignundersökning

100 personer inom elektronikbranschen har fått svara på fem frågor om de arbetar med ekodesign eller miljöanpassad produktutveckling och vad de ser som möjligheter och problem med arbetet. De tillfrågade har varierade tjänster inom produktutveckling, bland andra produktionschef, teknisk chef och konstruktionschef. De tillfrågade arbetar både inom små, mellanstora och stora företag. Undersökningen har gjorts via telefon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.